Vi hjælper virksomheder med at vinde digitalt

Prisberegner

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies

Forretnings- og leveringsbetingelser

Disse Forretningsbetingelser (”Forretningsbetingelserne”) og leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) fastlægger de nærmere vilkår og rammer for leverandørens (” Wireframe”) levering af ydelser til sine kunder (”Kunden”), og indgår som en integreret del af eventuelle tillægsaftaler.

01. Tilbud
Alle tilbud fremsendt af Wireframe har en gyldighed på 14 dage frem, medmindre andet er aftalt mellem Wireframe og tilbudsmodtager.

02. Opdeling og betaling
Ved ordre over 25.000 kroner eks. moms, faktureres der i to rater. 1. Rate (50%) faktureres når opgaven igangsættes og 2. rate (50%) faktureres når kunden har administratoradgang til produktet eller efter 60 dage fra projektets igangsættelse.

03. Betaling
Betalingen skal senest foregå den dag, som fremsendte faktura angiver som sidste betalingsdato. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.

04. Bestilling:
Ordrer er forpligtende, så snart tilbuddet er godkendt og bekræftet.

05. Kundens medvirken:
Kunden skal sørge for, at Wireframe har modtaget den nødvendige information og materialer (f.eks. tekster, billeder og designmateriale) for at de(t) af aftalen og eventuelle tillægsaftale omfattede produkt(er) kan leveres, senest 14 dage efter opgavestart. Såfremt denne information ikke er modtaget inden udløb af kundens leveringsfrist forbeholder Wireframe sig ret til at stoppe samarbejdet omfattet af aftalen og tillægsaftale.

06. Køb af månedlige ydelser 
Ved tilkøb af SEO eller online markedsføring, hvor der betales et fast månedlig beløb, kan kunden opsige aftalen når som helst, dog med mindst 30 dages varsel.

07. Ansvar

Wireframe er i intet tilfælde ansvarlig for fejl eller mangler, der måtte opstå, hvis kunden redigerer eller installerer plugins på hjemmesiden efter lancering.

Wireframe er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens datatab, indirekte tab og følgeskader. Wireframe fraskriver sig ethvert ansvar ved negativ omtale på Kundens profil(er) på sociale medier Wireframe fraskriver sig ethvert ansvar, såfremt Kundens website skulle falde i placeringer i søgeresultaterne.

08. Ophavsret og brugsret

8.1 Kunden opnår fuld ophavs- og brugsret, så snart ydelsen er leveret af Wireframe ApS.

Ved manglende betaling i henhold til punkt 8.1 mister Kunden sin ophavs- og brugsret for de ydelser, der af Leverandøren er leveret i den ikke-betalte faktureringsperiode.

09. Pris og tilbagebetaling
Prisen er baseret på Wireframes estimering af, hvor mange timer projektet vil tage for at nå et færdiggjort resultat. Denne pris er fast, og Kunden vil ikke modtage yderligere opkrævning, medmindre andet aftales.

Såfremt Kunden undervejs øger projektets karakter, og arbejdets omfang øges for Wireframe, vil Wireframe tilbyde Kunden at opgradere aftalen og øge prisen, således at det stemmer overens

Wireframe tilbyder ikke tilbagebetaling for købte ydelser. Når en tjeneste er leveret, anses salget for endeligt, og der ydes ingen refundering, uanset årsag. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, tilfælde hvor kunden ikke er tilfreds med resultatet, hvor hjemmesiden redigeres eller der installeres plugins efter lancering, eller andre forhold uden for Wireframes kontrol. Vi anbefaler derfor, at kunden nøje gennemgår og forstår de ydelser, der tilbydes, inden købet gennemføres.